AA Herstelprogramma

Het AA Herstelprogramma?

Anonieme Alcoholisten is een wereldwijde gemeenschap van honderdduizenden alcoholisten, mannen en vrouwen, die zich verenigd hebben om hun gemeenschappelijke problemen op te lossen en om mede-alcoholisten te helpen bij het herstel van die eeuwenoude, raadselachtige kwaal: het alcoholisme

Bij het nastreven van deze oplossing maken AA leden gebruik van een aantal werktuigen en principes die zij in de loop van de jaren het “AA-programma” zijn gaan noemen.

Hieronder vindt u een aantal links naar pagina’s die wat dieper in gaan op de voornaamste onderdelen van dit AA-programma.

Onderwerp

Beschrijving

De Twaalf Stappen

De Twaalf Stappen van AA zijn een aantal principes van geestelijke aard die, indien zij als een levensstijl worden toegepast, de drankzucht kunnen wegnemen en de alcoholist in staat stellen weer een gelukkig en nuttig mens te worden.

De Twaalf Tradities

De Twaalf Tradities van AA hebben betrekking op het leven van de gemeenschap zelf. Zij geven aan hoe AA haar eenheid bewaart en omgaat met de wereld om haar heen.

De Twaalf Concepten

Met de Twaalf Concepten van AA is vastgelegd welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de verschillende dienstverlenende instanties binnen AA hebben. Daarnaast verklaren zij hoe die verantwoordelijkheden en bevoegdheden zich verhouden tot de eraan ten grondslag liggende spirituele kernprincipes alsmede AA’s voornaamste doelstelling. Ook is er mee vastgelegd wie bevoegd is namens AA te spreken en te handelen.

Winkelwagen