Anonieme Alcoholisten Nederland

Anonieme Alcoholisten Nederland. Anoniem maar niet onzichtbaar. Omschrijving van Anonieme Alcoholisten Nederland kunt u hieronder lezen.

Omschrijving van AA

‘Anonieme Alcoholisten Nederland’ is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

Het enige vereiste voor het AA-lidmaatschap is het verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap; wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen van de leden.

Anonieme Alcoholisten Nederland is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling, wenst zich niet te mengen in enig geschil en steunt of bestrijdt geen enkel doel.

Ons hoofddoel is nuchter te blijven en andere alcoholisten te helpen nuchterheid te bereiken.

Adressen AA Bijeenkomsten

Anonieme Alcoholisten Nederland

Voor een actueel overzicht van alle groeps-bijeenkomsten van Anonieme Alcoholisten Nederland klik hier

Voor de nieuwkomer

Hieronder vindt u een speciaal gedeelte voor mensen die onbekend zijn met AA (Anonieme Alcoholisten Nederland). Het doel is u te helpen enigszins wegwijs te worden.

Wat is AA?

Anonieme Alcoholisten is voor mensen die willen stoppen met drinken. Wij kwamen bij AA omdat wij moesten toegeven de controle over ons drinken totaal te hebben verloren. Voor ons stond vast dat alcohol sterker en machtiger was dan wijzelf. Het drinken was voor ons een probleem geworden.

Sommige probleemdrinkers zijn eerst door een hel gegaan alvorens ze wilden toegeven dat ze hulp nodig hadden waren. De drank bracht hen tot plichtsverzuim, diefstal, leugens en bedrog. Zij profiteerden van hun werkgevers en misbruikten hun families. Zij waren niet meer te vertrouwen.

Vele andere alcoholisten zochten ook hulp bij AA. Zij belandden nooit in de gevangenis of in het ziekenhuis of in een kliniek. Hun drankzucht is misschien nooit opgevallen bij hun naaste familie of vrienden. Zij traden toe tot AA voordat de drankproblemen te erg werden.

Bij een alcoholist is geen sprake meer van een vrije wil, omdat hij zijn controle over de alcohol kwijt is. Een alcoholist is niet meer vrij om te kiezen. Hoe vaak heeft u niet verzucht: Ik wil dit niet meer! De goeie wil om te stoppen of te minderen met de alcohol wordt altijd op het laatste moment uitgesteld tot de volgende keer. En de keer daarop. En de keer daarop.

Op nuchtere momenten weten we wel beter, maar na het eerste borreltje voel je dat al niet meer. Dit hoort bij de ziekte. Onze drang naar alcohol bleek sterker dan ons oprechte voornemen niet meer te drinken.

Anonieme Alcoholisten beschouwt alcoholisme als een ziekte. Volgens ons drinkt een alcoholist omdat hij of zij niet anders kan. We kwamen er achter dat vele mensen onder dezelfde gevoelens van schaamte, schuld, eenzaamheid en hopeloosheid leden als wij. We kwamen er ook achter dat deze gevoelens veroorzaakt werden door onze ziekte.

Om niet meer te hoeven drinken moet er dus iets veranderen. In AA helpen we elkaar hiermee. We doen dat bijvoorbeeld via onze groepsbijeenkomsten of meetings.

Bent u alcoholist, dan is het belangrijk dat u wat aan de oplossing gaat doen. Het is geen schande om ziek te zijn, wel om er niets aan te doen. We hebben geen toverplan dat u gegarandeerd van de drank afhelpt. Wel heeft de geschiedenis bewezen dat Anonieme Alcoholisten resultaat oplevert voor iedereen die werkelijk wenst te stoppen met drinken.

Een AA-lid erkent dat zijn grootste probleem is om nu nuchter te blijven! U kunt iets doen aan uw drankprobleem. Probeer 24 uur nuchter te zijn. Maar als dat niet lukt, is wat minder ook goed. Een AA’er zal de alcohol nooit voor zijn hele leven afzweren. Hij legt geen beloftes af om morgen niet meer te drinken.

De belangrijkste reden voor een alcoholist om meetings bij te wonen is steun te vinden om vandaag nuchter te blijven – niet morgen of de komende weken of jaren. Vandaag, nú, is de enige periode in het leven van een AA’er waaraan hij iets kan doen. Het belangrijkste is nu nuchter te blijven.

Om zeker van zich zelf te kunnen zijn moet de alcoholist helemaal van alcohol afblijven. Een alcoholist is nooit meer in staat om zijn drankzucht te controleren. Dan blijven er slechts twee mogelijkheden over: steeds meer en meer toegeven aan de drank, met alle schadelijke gevolgen van dien, of de drank volledig opgeven en een totaal nieuw en nuchter leven beginnen.

De 12 stappen van Anonieme Alcoholisten zijn principes van geestelijke aard die, indien zij als een levensstijl worden toegepast, de drankzucht kunnen wegnemen en de alcoholist in staat stellen weer een gelukkig en nuttig mens te worden.

Mail de webmaster

Verslag bezinningsdag

Lees hier het verslag over de BEZINNINGSDAG 22 oktober

DisclaimerPrivacy
Algemene Voorwaarden
© Copyright – Anonieme Alcoholisten Nederland 2005-2022