U hebt   met JA geantwoord - voor een interpretatie zie onder
 1.  Heeft u ooit geprobeerd om b.v. een week of een andere van tevoren bepaalde tijdsduur niet te drinken en is u dat toen niet gelukt? nee
ja
De meesten van ons hebben zich dikwijls voorgenomen niet meer te drinken. We deden in dit opzicht ernstig gemeende beloftes tegenover ons gezin, onze familie, onze werkgever. We zwoeren soms wel dure eden. Maar we konden ons er niet aan houden, totdat we eindelijk de weg naar AA vonden. Nu beloofden we niets, noch onszelf, noch anderen. Wij hebben ons er uitsluitend op geconcentreerd om 'vandaag het eerste glas niet te drinken' en ... we bleven deze ene dag nuchter
 2.  Heeft u zich geërgerd aan de raad van anderen die probeerden u er toe te bewegen met het drinken op te houden? nee
ja
Veel mensen hebben geprobeerd de man of vrouw die moeilijkheden had door het drinken te helpen. Maar de meeste alcoholisten ergerden zich enorm aan alle goede raad die verband hield met hun drinken. AA dwingt niemand een raad op te volgen. Maar als er om gevraagd wordt zullen we over onze eigen ervaringen vertellen en graag enkele praktische suggesties geven voor een leven zonder alcohol.
 3.  Heeft u ooit geprobeerd uw drinken onder controle te krijgen door van de ene alcohol houdende drank over te stappen op de andere? nee
ja
Wij waren steeds op zoek naar een niet zo gevaarlijk drankrecept. Van sterke drank gingen we vaak over op b.v. wijn, sherry of bier. Of we namen cola-tik, of een andere 'long-drink': Wij probeerden ook alleen maar op bepaalde tijden te drinken. Maar met welk 'recept' we het ook probeerden, het slot van het liedje was dat we vroeger of later toch weer dronken waren.
 4.  Heeft u afgelopen jaar `s morgens ook al gedronken? nee
ja
De meesten van ons zijn er uit eigen ervaring van overtuigd dat het bevestigend antwoord op deze vraag een bijna zekere vingerwijzing is voor het feit dat iemand op weg is alcoholist te worden en misschien zelfs al aan het einde van de weg van het 'normale drinken' is gekomen.
 5.  Bent u jaloers op mensen die drinken kunnen zonder daardoor in moeilijkheden te komen? nee
ja
Het staat zonder meer vast dat vele miljoenen mensen sociaal, soms zelfs zwaar drinken kunnen, zonder dat zij zichzelf of anderen daarmee schade berokkenen. Heeft u zichzelf niet afgevraagd waarom het gebruik van alcohol juist bij u zo vaak het begin was van veel narigheid?
 6.  Heeft u in het afgelopen jaar gemerkt dat uw drinken een steeds moeilijker op te lossen probleem is geworden? nee
ja
Al het beschikbare medische bewijsmateriaal wijst er op dat het alcoholisme een steeds verder voortwoekerende ziekte is. Als iemand eenmaal de controle over zijn drinken heeft verloren, wordt het probleem steeds moeilijker en verdwijnt NOOIT meer. Voor een alcoholist blijven tenslotte slechts twee mogelijkheden:
1. hij drinkt zich dood of komt in een inrichting terecht of
2. hij blijft van de alcohol, in welke vorm dan ook, af. De keuze is simpel.
 7.  Heeft uw drinken moeilijkheden bij u thuis veroorzaakt? nee
ja
Velen van ons beweren dat zij drinken door onplezierige of vervelende huiselijke omstandigheden. Maar het is ons zelden of nooit gelukt dit soort moeilijkheden door ons ongecontroleerde drinken op te lossen. Integendeel, de moeilijkheden werden alleen maar groter!
 8.  Probeert u op feestjes, waar men niet zo vlot is met het verstrekken van drankjes, toch op de een of andere manier wat extra's te bemachtigen? nee
ja
Als wij bij zulk soort gelegenheden absoluut aanwezig moesten zijn, dan zorgden wij meestal vooraf het nodige gedronken te hebben, of wij probeerden op de een of andere slimme manier toch meer te krijgen dan de gastheer ons had toegedacht desnoods namen we ons eigen voorraadje mee. En vaak dronken we dan achteraf nog wel het nodige, als het moest met het excuus van: er werd daar zo weinig geschonken, ik zal mezelf maar eens trakteren.
 9.  Bent u, ondanks dat u eigenlijk bewezen hebt het niet te kunnen, toch nog steeds van mening dat als u zou willen u zonder meer zou kunnen stoppen met drinken? nee
ja
Dit zichzelf voor de gek houden schijnt bij probleemdrinkers heel normaal te zijn. De meesten van ons die in AA zijn, probeerden steeds maar weer, zonder hulp van buitenaf, met drinken op te houden. Het wilde echter maar niet lukken!
 10.  Heeft u het laatste jaar als gevolg van uw drinken op uw werk verstek laten gaan? nee
ja
Toen wij nog dronken en soms dagen in de zaak op het kantoor of op ons werk ontbraken, probeerden wij vaak onze 'ziekte' een naam te geven en gaven verschillende pijnen of pijntjes op als verontschuldiging voor ons niet-aanwezig zijn. In werkelijkheid waren we bezig onszelf te bedriegen.
 11.  Heeft u ooit black-outs ervaren wanneer u dronk? (Onder black-outs verstaan wij in dit verband: kortere of langere periodes waarvan u zich niet meer kunt herinneren wat er gebeurd is, wat u gedaan hebt, en waar u bent geweest.) nee
ja
Dit soort geheugenverlies, meestal black-outs genoemd, blijkt de grootste gemene deler te zijn in bijna al onze verhalen uit onze drinkers-loopbaan. Nu, erkennend dat wij alcoholisten zijn, beseffen we maar al te goed de werkelijke noodtoestand waarin wij ons bevonden als wij onbewust en vaak ontoerekenbaar handelden.
 12.  Heeft u ooit het gevoel gehad dat u van uw leven meer zou kunnen maken als u niet meer zou drinken? nee
ja
De AA als zodanig kan al uw problemen niet oplossen. Maar, waar het gaat om alcohol, kunnen wij aantonen hoe te leven zonder black-outs, zonder bang en vol schaamte wakker te worden, zonder wroeging en zelfmedelijden. Allemaal toestanden die een gevolg zijn van een overdadig alcoholgebruik.

U hebt   met JA geantwoord - voor een interpretatie zie onder
Eerlijk beantwoord?
Als u de vragen eerlijk heeft beantwoord dan bent u degene die kan beslissen of AA iets voor u is. Als uw antwoord hierop 'ja' is, dan zullen wij u graag laten zien en vertellen hoe het voor ons mogelijk was met drinken op te houden.