Familie van een alcoholist

Ken jij iemand die alcoholist is?

Alcoholisme treft niet alleen de persoon die drinkt, maar ook zijn of haar directe omgeving. Familie en vrienden zien iemand om wie zij veel geven worstelen met zelfbehoud, schaamte, leugens enzovoort. Een gesprek erover aangaan lukt maar zelden.

Partners en andere mensen in de omgeving van een alcoholist hebben zich verenigd in Al-Anon. Dit is een wereldwijde gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten.

“Papa is weer dronken”

Wie een moeder, vader, man, vrouw, huisgenoot of naaste collega of familielid heeft met een drankprobleem, heeft het verre van gemakkelijk. Want je kunt er alles aan proberen te doen om het probleem te laten verdwijnen, maar het komt toch steeds terug.

Als je met zo iemand samenleeft, lijkt de situatie vaak uitzichtloos. De persoon met het drankprobleem belooft wel beterschap, maar valt telkens terug in het patroon van drinken en dronken worden. Dat heeft zijn weerslag op jou, en kan jouw eigen ontwikkeling als persoon afremmen en negatief beïnvloeden. Het kan je onzeker maken, je voelt je ongelukkig of minderwaardig omdat degene maar niet stopt met drinken.

Al-Anon en AA Nederland zijn niet aan elkaar verbonden, maar dragen elkaar wel een warm hart toe. Er zijn diverse afdelingen, zoals Al-Anon voor partners en familieleden van alcoholisten, en Alateen voor de kinderen van een alcoholist. Op de website van Al-Anon vind je meer informatie en kun je terecht voor hulp, als jij samen moet leven met een alcoholist