INLEIDING

De bezinningsdag van 22 oktober 2022 bij Belmont in Ede is door 51 deelnemers bijgewoond. De dag was opgedeeld in aantal gedeelten: een voordracht van Nick, uitleg over de 12 Stappen, Tradities en Concepten door Mariska, uitleg over de vernieuwing van de website door René en het beantwoorden van een vijftal vragen. De deelnemers zijn random in vier groepen verdeeld en hebben zich over die vragen gebogen. Per groepsvertegenwoordiging zijn er ook nog een aantal ja/nee vragen beantwoord.  Aan het einde van de dag heeft iedere groep de antwoorden op de vragen gerapporteerd. De deelnemers hebben deze dag als zeer positief ervaren, men kon elkaar weer eens fysiek ontmoeten. Het geringe aantal deelnemers doet de vraag echter wel rijzen hoe representatief de resultaten van deze dag zijn. Voor de volledigheid zijn als bijlage bijgevoegd:

  • Uitslag enquête ja/nee vragen    –    LEES HIER DE GROEPS UITSLAGEN
  • Rapportage groep blauw
  • Rapportage groep oranje
  • Rapportage groep groen
  • Rapportage groep geel

SAMENVATTING

  1. Zou meer uitleg en begeleiding jouw bereidheid om je talenten te gebruiken in een servicefunctie in het bestuur ( landelijk of regionaal) kunnen stimuleren ?

Alle teams zijn van mening dat de organisatie van de AA niet duidelijk en transparant is. Onbekend maakt onbemind. De groep in eerste instantie het belangrijkste is en er een gebrek is aan voorlichting is over de AA in het algemeen zoals organisatie en structuur. Mensen die service verlenen daar vaak gedesillusioneerd mee stoppen en de tegenstellingen in AA ook niet bevorderlijk zijn om aan zo’n functie te beginnen.

  1. Zou een transparante organisatie, die optimaal gebruik maakt van de moderne communicatiemiddelen zoals zoommeetings, de betrokkenheid van de leden en de noodlijdende alcoholist ten goede komen?

 

Het antwoord op deze vraag is unaniem ja!  Er worden wel voorwaarden aan verbonden: goede communicatie structuur zoals een website What’s App groepen, anonieme Facebook groepen en een goed functionerende organisatie.

  1. Is het spirituele programma met de tradities en concepten een goede basis voor voortbestaan van de AA als organisatie?

Dit is een open deur, dus volmondig ja. Meer uitleg over het spirituele gedeelte is wel gewenst, de beleving hiervan kan voor ieder mens anders zijn. Eventueel workshops hierover organiseren.

  1. In welke mate is vrijwillig vrijblijvend: heeft een vrijwilliger, gekozen in een functie, verschijningsverplichting en hoe zou daar tegen opgetreden moeten worden als daar niet aan wordt voldaan (niet verschijnen kan leiden tot het niet halen van het quorum en hiermee wordt het democratische proces ondermijnd)?

In het algemeen zeggen alle groepen dat vrijwillig niet gelijk is aan vrijblijvend. Als iemand een functie aanvaart, wordt de motivatie om dat te doen dan wel onderzocht? Het is lastig om mensen uit hun functie te zetten, anderzijds is het ook niet acceptabel dat een bestuur gegijzeld wordt door afwezig van leden en het quorum niet wordt gehaald. Kan iemand een vervanger sturen, als die persoon zelf niet aanwezig kan zijn? Hoe gaat men in andere landen hier mee om? Verder wordt er opgemerkt als iemand er twee zittingstermijnen op heeft zitten en er is geen opvolger, het misschien wel beter is een “gat” te laten vallen dan te blijven zitten.

  1. Welke punten van aandacht willen jullie nog inbrengen om de nog noodlijdende alcoholist beter te bereiken.

 

Hier zijn de antwoorden nogal divers zegt de ene groep: we aansluiting zoeken met de professionele hulpverlening , zegt de andere groep is in het verleden allemaal al eens geprobeerd werkt niet. We moeten het van aantrekkingskracht hebben en niet van promotie. Mogelijkheid om via de website een gratis starterspakket te bestellen. De regels van het noodzakelijke quorum wijzigen. De samen werking met Alanon weer herstellen. Het bevorderen van de eenduidigheid van gebruikte literatuur: er zijn groepen die hun eigen literatuur schrijven. Door voorlichting te geven het imago van de AA verbeteren.