Datum: 3 december 2022
Verslag bijeenkomst medewerkers en belangstellenden van de Landelijke Telefoondienst.

Locatie: Wijkcentrum De Bakermat, G.A van Nispenstraat 139 – 6814 JA Arnhem

Voorzitter is de huidige coordinator Trudy Arnhem
Doel van de bijeenkomst was met elkaar kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en nieuwe inspiratie op te doen.

Aanwezig waren 10 van de 31 TD vrijwilligers en een aantal belangstellenden

Trudy opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Alle deelnemers stellen zich kort voor.
Trudy Arnhem stopt per 1 januari als coördinator en wordt opgevolgd door Jose Etten Leur.
Arie Amsterdam blijft aan als roosterbeheerder waardoor de service van coördinator minder belastend is geworden.

Verder doet zij nogmaals een oproep voor de invulling van nachtdiensten. Als deze diensten niet worden gevuld moet helaas de telefoon worden doorgeschakeld naar de voicemail. Momenteel zijn de woensdag en vrijdag nachtdienst niet bemenst.

Petroes deelt haar levensverhaal en haar weg naar herstel. De deelnemers bedanken haar hartelijk.

Hierna delen de deelnemers hun ervaringen. Als leidraad werden genomen de meest mooie, indrukwekkende dan wel lastige gesprekken. Besproken werd o.a. hoe om gaan met veel-bellers, bellers onder invloed en bellers die dreigen zichzelf “iets” aan te doen. Tevens werd gesproken over hoe goed te verwijzen naar andere hulpinstanties waar van toepassing oa. 0800113 en de kindertelefoon 0800-0432. Verwijzing naar groepen vindt meestal plaats maar soms is verdere verwijzing ook heel nuttig.

Belangrijk discussiepunt is het beheer van de AA-website, zowel de gebruikersvriendelijkheid als de niet altijd goed functionerende update van de contact gegevens. Wij zijn voorstander van directe informatie naar de Telefoondienst. Wanneer informatie over meer schijven gaat, is er logischerwijs veel meer kans op fouten.

Als gast is bij ons Diederik een lid van Al-Anon, hij vertelt ons zijn verhaal van herstel en de hulp die Al- Anon kan bieden. Ook deelt hij een aantal nuttige inzichten met de groep. Voor ons als Telefoondienst zijn veel Al Anon raadgevingen van toepassing. Diederik stuurt een aantal “neutrale” antwoorden, die we kunnen gebruiken bij lastige situaties zoals wij bij het delen van de ervaringen bespraken (zie hierboven).
Verder lijkt ons de volgende werkwijze ook aan te bevelen. Wanneer een hulpvrager bereid is zijn /haar telefoonnummer aan ons te verstrekken, dan kunnen wij in voorkomende gevallen de betreffende groep benaderen met het verzoek om met deze hulpvrager contact op te nemen, zodat hij/zij zich welkom voelt.
Aansluitend delen de deelnemers in shares hun persoonlijke ervaringen over hoe zijzelf in de service staan.

De meeting wordt afgesloten met het gebed voor kalmte.

Vanaf 1 januari draag ik mijn functie over aan
Jose Etten Leur
joosettenleur@gmail.com / telefoondienst@aa-nederland.nl
06 – 2349 3414

Techno host is Arie Amsterdam arie.amsterdam@gmail.com

Met een warme AA groet
Trudy Arnhem