Vergaderingen

Regio’sADCADRDBCOIConventiecommissieFincomTelefoondienstVPIWebteam | EDO | WDO
23 april vergadering – Rotterdam

VERANTWOORDING

Verwijzingen (links) naar locaties in sommige van onze aankondigingen geven wij uitsluitend om in de vergaderingen/evenementen geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen zich te informeren over de bereikbaarheid en, waar van toepassing, accomodatie van de desbetreffende locaties.

AA Nederland zelf is, in overeenstemming met onze Zesde en Zevende Traditie, op geen enkele wijze gebonden met enige organisatie of instelling.

AA Nederland gaat er bij alle publicaties op haar website van uit dat de organisatoren van AA-evenementen/vergaderingen met de uitbaters van de door hen gebruikte locaties overeenkomsten hebben die volledig in overeenstemming zijn met onze Tradities.

REGIO VERGADERINGEN

Regio MIDDEN

regiomidden.secretaris@aa-nederland.nl
Geen vergaderdata bekend Altijd op woensdagavond GCJ gebouw De Grift, Noordelijke Spoorstraat 15, 6711 NJ EDE Bestuursvergaderingen
Geen vergaderdata bekend Altijd op woensdagavond GCJ gebouw De Grift, Noordelijke Spoorstraat 15, 6711 NJ EDE Regio bijeenkomsten

Regio NOORD

regionoord.secretaris@aa-nederland.nl
Geen vergaderdata bekend 19:00 De lokatie wisselt en wordt in de uitnodigingen aan de groepen bekend gemaakt.

Regio NOORDWEST

regionoordwest.secretaris@aa-nederland.nl
Dinsdag 1 juni 2021 Tijd volgt nog. De vergaderingen zullen tot nader order online zijn, via ZOOM.

Regio OOST

regiooost.secretaris@aa-nederland.nl
Geen vergaderdata bekend

Regio ZUID

regiozuid.secretaris@aa-nederland.nl
Geen vergaderdata bekend

Regio ZUIDWEST

regiozuidwest.secretaris@aa-nederland.nl
Geen vergaderdata bekend Algemeen Dienstenbureau, Statenweg 207, 3039HP Rotterdam

OVERIGE VERGADERINGEN


Algemene Dienstenconferentie (ADC)

adcom@aa-nederland.nl
Vergaderdata volgen z.s.m. De vergaderingen zullen tot nader order online zijn, via ZOOM.
De Uitnodiging, de Agenda en de benodigde ZOOM-link zullen ruim twee weken van tevoren aan de ADC-leden beschikbaar worden gesteld.


Algemene Dienstenraad (ADR)

adr@aa-nederland.nl
23 april 2022 Alle ADR-vergaderingen:
Algemeen Diensten Bureau, Statenweg 207
3039 HP Rotterdam


Dagelijks Bestuur & Algemeen Dienstenbureau (DB/ADB)

db@aa-nederland.nl
Vergaderdata volgen z.s.m. Alle DB-vergaderingen:
Bij de DB leden thuis
Dagelijks Bestuur (DB)
Vergaderdata volgen z.s.m. Alle ADB-vergaderingen:
Algemeen Diensten Bureau, Statenweg 207, 3039HP Rotterdam
Algemeen Dienstenbureau (ADB)

Conventiecommissie

conventiecommissie@aa-nederland.nl
Geen vergaderdata bekend

Commissie Openbare Informatie(COI)

coi@aa-nederland.nl
De COI heeft geen vaste vergaderdata

Financiële Commissie (FINCOM)

fincom@aa-nederland.nl
Geen vergaderdata bekend

Telefoondienst

telefoondienst@aa-nederland.nl
Geen vergaderdata bekend


Voorlichtingsteam Penitentiaire Inrichtingen (VPI)

vpi@aa-nederland.nl
Geen vergaderdata bekend Blekersdam 11, 8271BA IJsselmuiden


Webteam

webteam@aa-nederland.nl
Geen vergaderingen gepland.


Europese Diensten Ontmoeting (EDO)

edo@aa-nederland.nl
Geen vergaderdatum bekend


Wereld Diensten Ontmoeting (WDO)

wdo@aa-nederland.nl
Vergaderdatum nog niet bekend
NB: Alleen voor afgevaardigden. Bezoekers kunnen niet deelnemen.
DisclaimerPrivacy
Algemene Voorwaarden
© Copyright – Anonieme Alcoholisten Nederland 2005-2022