Richtlijnen voor het houden van een meeting,
tijdens de corona crises

 • Personen die hoesten, loopneus of temperatuur verhoging hebben mogen niet deel nemen aan de meeting.
 • Er dient minimaal een ruimte van 1,5 meter tussen de deelnemers te zijn, dit geld ook voor de personen die aan de andere kant van de tafel zitten.
  Achter een zittende persoon dient ook een ruimte te zijn van minimaal 1,5 meter om iemand die de ruimte wil verlaten veilig langs deze persoon te kunnen laten passeren. Houd ook buiten deze afstand van 1,5 meter aan bij het komen en gaan.
 • Er mogen nooit meer mensen aanwezig zijn in de ruimte dan er veilige zitplaatsen zijn. De groep dient dit zelf te regelen. Een voorstel van het bestuur is, laat iemand van de groep als contact persoon functioneren. Naar die persoon kan een deelnemer bellen dat hij of zij wil deelnemen aan de meeting. De contact persoon stelt daarbij wel de volgende vragen aan de beller, of hij of zij gezond is, niet hoest of loopneus heeft. Deze vragen zijn verplicht en bij een positief antwoord mag de persoon de meeting niet bijwonen. Hebben zich het maximale toegestane aantal deelnemers aan de meeting opgegeven dan kunnen zij die nog bellen te horen krijgen dat het helaas vol zit en zij een andere keer kunnen. Op deze manier kan er zorg voor worden gedragen dat een ieder die de meeting bezoekt gezond is en dat er niet bij de ingang een keuze behoeft te worden gemaakt wie wel en wie niet de meeting mag bezoeken.
 • Er dient voldoende desinfecterende middelen aanwezig te zijn om deurknoppen, koffieapparaten, gezamenlijk gebruikte boeken en andere objecten te reinigen. Na de meeting dienen ook de tafels en stoelen gereinigd te worden met een desinfecterend middel.
 • Maak geen gebruik van het toilet, tenzij het dringend nodig. Desinfecteer daarna wel alle delen die zijn aangeraakt op het toilet. In veel gebouwen zijn de toiletten op last van de overheid afgesloten voor publiek.
 • Er is maar één persoon die koffie en/of thee zet en inschenkt. Alle andere aanwezigen raken dit niet aan. Is er een koffie automaat dan is er maar één persoon
  die dit bedient en die persoon reinigt direct na gebruik het apparaat.
 • Er moet een mogelijkheid zijn om de handen te wassen of er dient handalcohol aanwezig te zijn om de handen te kunnen reinigen.

De meetings vallen niet onder de verantwoordelijkheid van AA Nederland maar volledig onder verantwoordelijkheid van de groep zelf.

Houden zij zich niet aan de richtlijnen en heeft dat gevolgen dan zal de groep dit zelf moeten oplossen.

AANVULLENDE MAATREGELEN PER 5 NOVEMBER 2020

Beteft: Coronamaatregelen

Beste AA vrienden en vriendinnen,

De nieuwe richtlijnen van het RIVM leggen geen verdere beperkingen op voor fysieke AA-meetings.

Niet meer dan 15 personen 1,5 m afstand , handen ontsmetten.

De officiële tekst luidt:

Uitzonderingen op de sluiting van gebouwen en het verbod op evenementen

 • belijden van een godsdienst of levensovertuiging;

Veel openbare gebouwen zoals buurthuizen worden gesloten en zullen fysieke meetings om die reden niet mogelijk zijn. Daar waar het toch mogelijk is meetings te houden adviseert AA Nederland deze meetings niet te organiseren, dus fysieke meetings zoveel mogelijk te vermijden! Mochten er toch fysieke meetings worden georganiseerd dan geldt:

Dat deze  meetings niet vallen onder de verantwoordelijkheid van AA Nederland maar volledig onder verantwoordelijkheid van de groep zelf. Houden zij zich niet aan de richtlijnen en heeft dat gevolgen dan zal de groep dit zelf moeten oplossen.