[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

         
nr. Vraag resultaat van 35 formulieren ja nee blanco
1 Gebruikt jullie groep voorleeskaarten zoals de 12 stappen, 12 tradities, “hoe het werkt” en de “beloften”? 66% 34% 0%
2 Beschikt de groep over een AA-literatuurtafel tijdens een meeting? 66% 29% 6%
3 Missen jullie literatuur en/of folders ter ondersteuning van jullie herstel? 17% 74% 9%
4 Voldoet de huidige literatuur aan jullie behoeften? 69% 11% 20%
5 Is er behoefte aan een 12 stappen werkboek? 63% 17% 20%
6 Missen jullie informatie van de regio over hun rol tussen de groepen en het landelijk bestuur? 57% 31% 11%
7 Heeft de AA een make over nodig, wordt het wel en wee momenteel niet te veel bepaald door ouderen qua leeftijd maar ook door het vervullen van meerdere zittingstermijnen? 74% 20% 6%
8 Is de huidige organisatiestructuur nog wel van deze tijd? 40% 43% 17%
10 Werkt jullie groep met sponsoren? 83% 11% 6%
11 Rouleert het voorzitterschap van jullie groep? 69% 17% 14%
12 Hebben jullie regelmatig een huishoudelijke vergadering, waar de serviceposities worden besproken en de penningmeester een financieel overzicht geeft? 83% 14% 3%
13 Wil jij jouw groep vertegenwoordigen in de regio vergadering? 54% 26% 20%
14 Geven jullie voorlichting in je omgeving? 43% 49% 9%

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1670363966375{margin-left: 15px !important;}”][vc_column_text]

 

RAPPORTAGE GROEP GEEL

Thema: Verbinding

  1. Zou meer uitleg en begeleiding jouw bereidheid om je talenten te gebruiken in een servicefunctie in het bestuur (landelijk of regionaal) kunnen stimuleren?

Ja, er is wat ons betreft te weinig tot geen informatie te vinden. Dit mag wat ons betreft door COI verstrekt worden door op de website te zetten maar ook verstrekt worden aan werkgroepen waardoor zij hiermee verder aan de slag kunnen.

Ons motto is dat we enkel met informatie de verbinding kunnen opzoeken.

  1. Zou een transparante organisatie, die optimaal gebruik maakt van de moderne communicatiemiddelen zoals zoommeetings, de betrokkenheid van de leden en de noodlijdende alcoholist ten goede komen?

Ja, zoom meetings blijken op dit moment voor nieuwkomers beter te vinden te zijn dan de fysieke meetings en daar hechten mensen grote waarde aan.

Daarnaast vinden wij het positief dat er momenteel gewerkt wordt aan een nieuwe website en vragen bij de maak hiervan rekening te houden met een makkelijker overzicht van de fysieke meetings. Zoals de NA-holland website dit ook heeft. Het is ontzettend belangrijk dat alle meetings in de toekomst beter te vinden zijn met adressen die up to date zijn en up to date blijven.

Verder vinden we dat notulen voor leden meer toegankelijk mag worden gemaakt middels de website.

We vinden het ook fijn als er een App beschikbaar kan komen om informatie zoals adressen meetings, uitnodigingen en notulen makkelijker te vinden.

  1. Is het spirituele programma met de tradities en concepten een goede basis voor voortbestaan van de AA als organisatie?

Ja, overwegend vinden wij dat AA Nederland als spiritueel programma met haar tradities en concepten een goede basis is omdat gebleken is dat het programma werkt. Het blijft wel noodzakelijk om te blijven praten over wat het spirituele programma met haar tradities en concepten precies inhoudt en hoe dit uit te voeren in de praktijk. Als wij dit als basis hadden gehouden dan hadden we nu niet in deze situatie van verstarring en leegloop gezeten.

  1. In welke mate is vrijwillig vrijblijvend: heeft een vrijwilliger, gekozen in een functie, verschijningsverplichting en hoe zou daartegen opgetreden moeten worden als daar niet aan wordt voldaan (niet verschijnen kan leiden tot het niet halen van het quorum en hiermee wordt het democratische proces ondermijnd)?

Wij vinden unaniem dat vrijwillig niet vrijblijvend is. Dit geldt zowel voor de werkgroepen in het klein als de bestuursgroepen in het groot. Bij het vrijwillig aan gaan van een servicepositie ga je de verantwoording aan om aanwezig te zijn. Bij te veel afwezigheid vinden wij dat jouw positie overgedragen moet worden aan iemand anders die deze verantwoordelijkheid wel dragen kan.

  1. Welke punten van aandacht willen jullie nog inbrengen om de nog noodlijdende alcoholist beter te bereiken?

-Op de website aandacht schenken aan een pagina waar staat beschreven hoe je een nieuwe groep op kan starten en hoe je een gratis starterpakket kan bestellen.

Rekening houden met het taalgebruik voor laaggeletterdheid.

Gebruik maken van beeldbuttonknoppen op de website.

-Wij vinden unaniem dat er vernieuwing nodig is op bestuursniveau omdat we merken dat het op dit moment niet goed werkt. We hebben meer nieuwe mensen nodig, zodat we niet in hetzelfde schuitje blijven zitten. Wij denken dat we doormiddel van meer informatie, eerlijkheid en openheid, versimpeling en verduidelijking meer eenheid en verbinding kunnen bewerkstelligen.

-De regels binnen het quorum mogen wat ons betreft bespreekbaar en aangepast worden op een manier waarop het democratische proces behouden blijft.

-Betreft Alnon is het de wens om weer als 1 familie te zijn. Vroeger een goede ervaring met het gezamenlijk voorlichting geven. Zij willen graag weer uitgenodigd worden door de AA.

-Aandacht voor pesterij! AA Nederland dient veilig te zijn voor iedereen. Er wordt op dit moment onvoldoende veiligheid ervaren en dit is een ernstige zaak!

Het is belangrijk om het weer leuk te hebben met elkaar. Hierbij is het van belang ons de komende tijd te richten op het bewaken van ons ego versus op spiritueel niveau ontwikkelen. Hiermee kan de bereidwilligheid weer toenemen.

-Er wordt verder benoemd dat er een verschil in werkwijze is binnen de groepen. Sommige werken met het Bigbook en sommige werken met het Rode boekje. Er wordt gevraagd om dit onderwerp bespreekbaar te maken en duidelijkheid hierover te verschaffen.

-Werken aan het verbeteren van het imago van een religieuze sekte door meer voorlichting te geven en meer informatie te vertrekken aan huisartsen, politie en andere hulpverlenende instanties.

[/vc_column_text][vc_column_text]


GROEP GROEN 

Voorzitter; Willem.    –    Notulist; Christine.

Zou meer uitleg en begeleiding jou helpen jouw bereidheid om je talenten in een servicefunctie in het bestuur kunnen stimuleren?

Als je net bij AA komt is hulp, warmte en ontvangst het belangrijkste, bestuurlijke en andere werkgroep functies hebben dan niet de prioriteit

Daarna zou uitleg over de structuur opbouw v.d. AA regio-indeling helpen

Heldere functie en taakomschrijvingen zijn nodig voor alle taken en functies, en ook de daarbij behorende competenties

De voorzitter (en vergelijkbare functionarissen) zou altijd iemand op sleeptouw moeten nemen die bereid is later de functie over te nemen en dan het reilen en zeilen van de AA leert

Betere informatievoorziening via internetwebsite

Handboek moet meer gebruikt worden

Enthousiasme voor functies moet aangewakkerd worden; het is niet voldoende dat alles beschreven en geprotocolleerd is, er moet sprake zijn van actieve informatie-uitwisseling en voorlichting.

Niet te uitgebreid alles omschrijven en altijd maar verwijzen naar het feit dat het ‘ooit is vastgelegd ‘……

Internet moet toegankelijker gemaakt worden voor AA mensen en buitenstaanders

Is een transparante organisatie (met o.a. zoommeetings) belangrijk?
Transparantie en organisatorische helderheid zijn basisvoorwaarden, en regelmatige evaluatie van doelstelling, werkwijze en koers zijn essentieel voor een moderne organisatie.
Zoommeetings moeten mogelijk zijn (bijv. bij Covid 19) of als mensen liever via Zoom communiceren, naast fysieke meetings; houd rekening met de communicatieve beperkingen van onlinecommunicatie.
Het is belangrijk dat AA-ers geholpen worden; als ze fysiek niet kunnen of durven komen is een zoommeeting misschien een oplossing: je kunt overal ter wereld aansluiten bij zoom meetings.
Je kan zowel live als zoom meetings organiseren; live is preferent over zoom maar zoom is beter dan niets. Zowel zoom als live metingen hebben voor- en nadelen

Over de nu ontstane bestuurlijke situatie;

Er moet iets groots gebeuren om los te komen uit de vastgeroeste organisatie, waar diverse kampen al jaren met elkaar in conflict zijn en daar niet uit komen.
De AA functioneert niet meer, de landelijke organisatie is functioneel ter ziele; DOOD dus!

We blijven rond de pot draaien; het huidige bestuur wordt ondermijnd en is machteloos tegen die ondermijnende krachten.
Een volledige reset is nodig, de AA moet in de huidige structuur ophouden te bestaan, waarna opnieuw begonnen moet gaan worden; dit lijkt de enige manier om de ondermijning een halt toe te roepen.
Een Nederlandse AA organisatie mag wel wat zelfstandiger worden en niet meer zo ‘gegijzeld’ of gebonden worden door de internationale AA-organisatie, zolang de kernwaarden, de visie en doelstelling blijven gelden en er een goede samenwerking bestaat.
Pas de regels/werkafspraken aan, aan de organisatieontwikkeling, niet de organisatie gevangenhouden in oude regels/voorschriften. En houd het eenvoudig!

Een optie is het inhuren van een extern organisatieadviesbureau die AA-organisatie doorlicht en advies geeft om te zorgen hoe de AA verder kan als vrijwilligersorganisatie voor hulp aan mensen met een alcoholverslaving.
We hebben echt serieuze externe hulp nodig, zou evt. ook kunnen komen uit de internationale AA (USA), waar het beter loopt en er meer ervaring is op dit terrein.
Zit er genoeg deskundigheid en ervaring in de AA-groepen in Nederland, zodat wij dit zelf kunnen aanpakken?
De groepsstructuur is prima, de groepen draaien i.h.a. goed. M.a.w. het probleem zit niet aan de basis of in de werkgroepen zelf. Wellicht is een accentverlegging naar het prioriteren van groepsactiviteiten en regio-activiteiten van belang.

Een veel plattere organisatie!
Maak van de AA een echte stichting of patiëntenvereniging en leg werkwijze etc. Statutair vast.
Maak gebruik van moderne subsidiebronnen en fondsen voor activiteiten.

Over andere zaken;
Spiritueel programma, tradities en concepten zijn goede basis voor het voortbestaan van AA, mits regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd: reeds lang vigerende normen en waarden van decennia geleden moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden en waar nodig worden herzien. 12 stappen zijn en blijven de essentiële basis voor de werkwijze van diverse groepen, o.a. NA, AA, CA, etc.
Spiritueel programma is belangrijk mits geactualiseerd en ondersteund door (wetenschappelijk) onderzoek
De opzet van de bijeenkomsten is prima, ze worden gewaardeerd en in de regel goed bezocht.

Literatuur herschrijven en aanpassen aan huidige tijd en maatschappij.
Gebruik maken van moderne (medisch-) wetenschappelijke inzichten over verslaving en herstel.
Communicatiemiddelen aanpassen aan moderne tijd internet etc. en er gebruik van maken (vgl. YouTube en Podcast, etc.)

Is er een verschijningsplicht voor een vrijwilliger in een functie bij de AA (commissies, bestuur, etc)?

Vrijwilliger is niet vrijblijvend; je mag goede redenen hebben om niet te komen maar als dat X keer gebeurt kun je uit de functie ontheven worden
Niet-aanwezigheid kan ook opgevangen worden door overdracht van de inhoudelijke inbreng aan een andere deelnemer.

Hoe kunnen we de nog noodlijdende alcoholist beter helpen en bereiken?

Zoom, AA app, etc.; simpele manieren om nog noodlijdende alcoholist te bereiken en veel informatie te tonen

Regionale opzet anders, meer bindingskracht en verbinding binnen de regio’s.
Koppel AA-regio’s aan Gezondheidsregio’s of Traumaregio’s in Nederland
Direct contact met regionale en eerstelijns gezondheidszorg (huisarts, gezondheidscentrum, gemeentelijke sociale voorzieningen)
Samenwerking met ziekenhuizen
Zorg voor structurele verwijzing door o.a. ontwenningsklinieken en safehouses
Goede informatieverspreiding over verslaving en lage drempels om met AA-kennis te maken.
Bredere en actuelere informatiebronnen, maak gebruik van wetenschappelijke inzichten en andere dan persé goedgekeurde AA-literatuur
12-stappenboekje actualiseren en qua inhoud toegankelijker en eenvoudiger maken.
Concept van God breder introduceren en aanpassen aan een breder godsbeeld/spiritualiteit

Regionale themabijeenkomsten organiseren
Groepsleiders trainen in hun taak; trainingssessies en -dagen organiseren voor diverse thema‘s.
Naamgeving alcoholist klopt niet, beter = alcoholicus (vgl. Diabeticus i.p.v. diabetisch & reumaticus i.p.v. reumatist ….) (Engels; alcoholic, Frans; alcoolique, Duits; Alkoholiker)

Extra opmerkingen;
Waarom meetings ver van ov?
Betere locaties naast treinstations vinden.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1670363981169{margin-right: 15px !important;}”][vc_column_text]

 

RAPPORTAGE GROEP BLAAUW

ALGEMEEN

De opkomst van 60 personen staat in schril contrast met het totale aantal fellows dat AA in Nederland heeft. Dit lage aantal is op zichzelf al een statement! De groep vraagt zich dan ook af hoe representatief de uitkomsten van de dag zijn en in hoeverre deze een basis kunnen zijn voor de toekomst van AA Nederland.

VRAAG 1

Samenvattend kan gezegd worden: “onbekend maakt onbemind”. Binnen AA zijn er ook veel tegenstellingen, die mensen weerhouden om deel te nemen aan het bestuurlijke proces. Men vraagt zich verder af of er niet te veel nadruk wordt gelegd op het managen van AA Nederland. De communicatiestructuur is niet altijd duidelijk en transparant.

VRAAG 2

Antwoord is een unaniem “JA” Er wordt aangetekend dat er wel aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan met op de eerste plaats een goede website.  De communicatie structuur kan verder verbeterd worden door het instellen van App- en Chatgroepen. Er zijn ook “anonieme” facebook groepen. Voorwaarde is dat dit wel professioneel wordt aangepakt.

VRAAG 3

Het spirituele moet eveneens als de tradities en concepten blijven. Het is belangrijk dat met name aan het spirituele gedeelte meer uitleg nodig is. Dat een persoonlijke ervaring/interpretatie van het spirituele gedeelte mogelijk is. Al zou meer voorlichting schriftelijk of in de vorm van workshops over dit onderwerp wel wenselijk zijn.

VRAAG 4

Deze vraag werd samengevat met: “Wie niet is wordt niet geteld”. Het Huishoudelijk Regelement zou zodanig worden aangepast dat gijzeling van het democratische proces niet meer mogelijk is door de afwezigheid van stemgerechtigde leden. Er werd ook opgemerkt dat als iemand er twee zittingstermijnen op heeft zitten zelf moet vertrekken ongeacht er wel of geen opvolging aanwezig is.

VRAAG 5

Er is nog steeds “oud zeer” het is belangrijk om dit toch een keer uit te spreken. Misschien is het een idee dat alle functionarissen terugtreden en de organisatie opnieuw op te laten zetten door een extern bureau. Deze organisatie zou dan wel moeten voldoen aan de huidige Pyramide. Zijn alle lagen in de organisatie met alle huidige communicatiemiddelen nog wel nodig, kan hierin gesneden worden?

[/vc_column_text][vc_column_text]


GROEP ORANJE

Samenvatting van de bespreking van vragen Bezinningsdag op 22/10/2022

Vraag 1: Zou meer uitleg en begeleiding jouw bereidheid om je talenten te gebruiken in een servicefunctie in het bestuur (landelijk of regionaal) kunnen stimuleren?

Deze vraag werd in onze groep het meest uitgebreid besproken. Meerdere deelnemers weten niet voldoende van hoe AA werkt (AA NL structuur). Mariska maakt een diagram op het bord als illustratie (omgekeerde piramide). Belangrijk is dat het bij de AA niet om geld gaat. Verhaal over hoe het Big Book tot stand kwam: John Rockefeller Jr. was bereid wat te helpen, maar zei “Volgens mij zal geld hier alles bederven.” (p. 141 AA Wordt Volwassen). Basisvoorwaarde voor de AA is het persoonlijk verhaal. We moeten bij groepen, regio en landelijk AA NL de vraag blijven stellen ‘Is een bepaalde dienst/ service nodig?’

In de groep is het nuttig altijd (na preambule) te beginnen met ‘Hoe het werkt’ (hoofdstuk 5). Wij moeten ons afvragen waarom het meestal in Nederland niet gaat zoals het hoort, vergeleken bij bijv. Vlaanderen. “De liefde voor de alcoholist ontbreekt, en dus servicebereidheid.” Maar we zijn het erover eens dat er iemand moet zijn die de groep regelt. Binnen de groep zijn er dus serviceposities. De groep is autonoom (Traditie Vier) en de basis. We moeten daarom beginnen van onderaf aan. De regio is er om de groepen en landelijk AA om de regio’s en de groepen te ondersteunen. Genoemd wordt als nuttig voor uitleg de folders: ‘De AA-GROEP ….. Waar het allemaal begint. Hoe een groep functioneert. Hoe een groep te starten.’ (vernieuwde uitgave in 2020 – zie website; eerste was van 2005). En ‘REGIOAFGEVAARDIGDE. Uw verbindingspersoon van uw groep naar de algehele AA- organisatie.’ Als elke groep zich hierin verdiept is er al veel gewonnen.

Vraag werd gesteld: Waar komt het cijfer van 2.000 AA-leden vandaan? Is gerelateerd aan het aantal groepen van ca. 250 dat al 20 jaar stabiel is. Wel is er minder fysieke deelname sinds corona. Er zijn meerderen in deze Oranje groep die al veel service hebben gedaan o.a. COI-werk. Maar men raakt vaak gedesillusioneerd door gebrek aan interesse in de werkgroep voor het doen van service, om naar de regio te gaan, zelfs om literatuur te kopen. Men schijnt alleen naar de groep te gaan om nuchter te blijven. Marcia verhuisde naar België waar het een heel ander verhaal is. Mensen worden warm gemaakt voor service. De oplossing om groepen dichter bij de regio en bij andere groepen te brengen is om in elk geval een Regioafgevaardigde te benoemen, en een plaatsvervanger als de eerste verhinderd is bij regiovergaderingen. We constateren dat meerdere regio’s nauwelijks functioneren, omdat veel werkgroepen niet naar de vergaderingen komen. Wij zijn het erover eens dat alleen per email communiceren niet werkt. Je moet mensen persoonlijk benaderen.

Niet-alcoholisten als ‘Trustees’ in Nederland ‘Beheerders A’ genoemd worden nog even vermeld en wat in het verleden het nut ervan was om conflicten op te lossen en een nuchtere kijk op zaken te kunnen geven. Er is nu nog steeds geen Beheerder A. Betaalde kracht op het Algemeen Diensten Bureau (ADB) – zou dat geen oplossing zijn? Het ADB is nu maar twee dagen in de week open. De belastingvrije vrijwilligersvergoeding van Euro 125 zou het probleem toch kunnen verlichten? Dit is niet strijdig met Traditie Acht (lees de woorden van Bill W. in de Twaalf & Twaalf).

Een probleem bij AA (i.t.t. NA & CA) is dat de gemiddelde leeftijd van onze leden vrij hoog is. Verder heeft verzuiling er indertijd voor gezorgd dat er te veel organisaties zijn in Nederland (en eindeloos veel stichtingen) die allemaal besturen nodig hebben. We moeten wel zo dicht mogelijk blijven bij hoe AA bedacht is.

Vraag 2: Zou een transparante organisatie, die optimaal gebruik maakt van de moderne communicatiemiddelen zoals zoommeetings, de betrokkenheid van de leden en de noodlijdende alcoholist ten goede komen?

Suggestie: we kunnen een hoop werk en communicatie via een groeps-app oplossen. Bijv. in de stad Groningen en in Leeuwarden zijn drie groeps apps. En we weten dat de NA in Groningen er ook een heeft die snelle communicatie mogelijk maakt. Voorbeeld: een van ons mocht zijn verhaal vertellen bij de NA in Groningen; er waren daar 46 man bij de meeting (bijna evenveel als vandaag in Ede).

Zoommeetings komen ook uitgebreid aan de orde. Veel AA leden doen helft van hun meetings fysiek en andere helft per zoom. Voordeel van zoom is dat je veel nieuwe vrienden maakt in den lande en zelfs in het buitenland. M.b.t. de app indien ingevoerd: wat voor vorm past daarbij? En als je niet vernieuwd, blijf je dan wel bestaan? Het probleem is dat veel jongeren – vooral die in een kliniek zitten (wordt ook door de klinieken gestimuleerd) – meer naar de NA gaan (zie ook onder). De NA geeft ook meer voorlichting in klinieken (werd gezegd) en bespreken de problemen met medicatie. Feit is dat de jongere generatie ook meer middelen gebruikt. Vrij weinig blauwbloed alcoholisten bij de jeugd. Terugval door medicatie wordt ook besproken. Men was het erover eens dat de patiënt naar de meetings moet gaan waar hij of zij zich thuis voelt.

Meerderen zeiden dat ze in het verleden zelf ook naar NA-meetings zijn geweest, maar dat de AA het authentieke geluid is. Corona is van vrij grote invloed geweest: zoom is niet genoeg. Fysieke meetings en contact met een sponsor is essentieel voor herstel. Wilde je nuchter blijven dan was het werken met het ‘Big Book’ en aan de stappen toch echt een voorwaarde om nuchter te blijven.

Terugkomend op vraag 1: We waren het erover eens dat er een simpele uitleg met een diagram moet zijn over hoe AA NL en de regio’s functioneren. Ook dat de besturen (regio en landelijk) dienend zijn en niet het idee – zoals vaak in het verleden – moeten hebben dat ze de baas zijn. AA dient zo democratisch mogelijk te zijn, anders werkt het niet en voelen de werkgroepen zich niet vertegenwoordigd. ‘Keep It Simple Stupid’ (KISS) en ‘Easy Does It’ (Kalmpjes aan), slogans uit het begin van de AA in de V.S. In zekere zin zitten wij nog steeds in die beginfase.

Ook waren we het erover eens dat veel van de folders en de literatuur oubollig (80er jaren taal) is en de jeugd niet meer aan spreekt. Moet hertaald worden zoveel als mogelijk in 2020 taal. Vergelijk met de folders, voorleeskaarten en literatuur van de NA en CA. NA gebruikt ook veel kortere zinnen. Die worden makkelijker begrepen. Een punt is wel dat nieuwe AA-vertalingen eerst goedgekeurd moeten worden door het General Service Office (ADB) in New York. En die hebben het nogal druk. Daar gaat tijd overheen. Tegenstellingen in het verleden tussen een Nederlandse en een Vlaamse vertaling stonden een gezamenlijke tekst in de weg. In eenvoudige taal de boodschap weergeven, daarna is er consensus nodig op een ADC.

We weten dat de AA niet voor iedereen (geschikt) is. Traditie Een is essentieel. Hoe kunnen we AA NL uit de gevarenzone halen? En als we nieuwkomers binnenkrijgen, hoe houden we ze? Ligt er literatuur op tafel, krijgen ze een (tijdelijke) sponsor, worden er telefoonnummers gegeven? We moeten nieuwkomers laten identificeren en AA aantrekkelijk maken. Het fijne van een AA-meeting is dat er niet zoals in de maatschappij en het bedrijfsleven een ruzieachtige sfeer is; er zijn (als het goed is) geen interrupties of ‘cross talk’ bij een share. En het mooie is altijd weer de onverwachte verhalen die mensen vertellen waar je over na kunt denken.

Vraag 3: Is het spirituele programma met de tradities en concepten een goede basis voor voortbestaan van de AA als organisatie?

Dat was voor ons een open deur en beantwoorden we met een volmondig JA. Geciteerd werd nog een Amerikaans gezegde binnen AA: ’I came to AA to save my ass, then found out it is connected to my soul.’

Vraag 4: In welke mate is vrijwillig vrijblijvend: heeft een vrijwilliger, gekozen in een functie, verschijningsplicht en hoe zou daartegen opgetreden moeten worden als daar niet aan wordt voldaan (niet verschijnen kan leiden tot het niet halen van het quorum en hiermee wordt het democratisch proces ondermijnd)?

Daar werd gepassioneerd over gediscussieerd. Aan de ene kant vond men dat als je je hebt gecommitteerd dat je dan je verantwoordelijkheid moet nemen. Maar de realiteit is dat velen het bijltje erbij neer gooien als ze onheus behandeld worden. Andere kant is dat er vaak geen opvolger is en dat men gedwongen wordt te blijven zitten. Reserve-bestuurders of een jonger lid als schaduw- bestuurder die een jaar mee loopt werkte goed in het verleden. Het is moeilijk als een werkgroep en de regio niet groeit en er geen nieuwe kandidaten zich melden. Weer groot verschil met Vlaanderen waar we zeker van kunnen leren. Vraag is gerechtvaardigd: ‘Waarom doe je een functie? Om zelf groot te zijn, om te dienen of om de zaak draaiende te houden? Het is goed om mensen te vragen waarom ze niet komen opdagen. Na hoeveel keer niet op komen dagen moet je iemand zijn functie afnemen? Maar confrontaties zijn nergens goed voor. Alles in overleg. Op groepsniveau is het eenvoudig, binnen een regio wordt moeilijker, helemaal in landelijke commissies en landelijk bestuur – hoe hoger op, hoe moeilijker!

We besluiten daarom dat we graag horen hoe de andere groepen er vandaag over hebben gedacht. En mogelijk kunnen we het GSO in New York om advies vragen, of de Britse AA in York, in Duitsland en zeker ook in Vlaanderen. Is er hierover niets te vinden in de verslagen van de WDO en EDO?

Vraag 5: Welke punten van aandacht willen jullie nog inbrengen om de nog noodlijdende alcoholist te bereiken?

Suggestie om dochters/ familie van alcoholisten te woord te staan (telefoon?). Marisca: dat soort initiatieven zijn indertijd in Tilburg geprobeerd maar hebben niet gewerkt. Kleine discussie. Vraag: wie zit er dan aan de telefoon? Oude gezegde in AA is: ‘Attraction’ not ‘Promotion.’ Beter is om dit over te laten aan de Al-anon. Die zijn er voor familie en vrienden van de alcoholist.

Huisartsen – kunnen we die niet benaderen? Dat is in het verleden te vaak geprobeerd. Folders sturen lukt niet, gaan direct bij het oud papier. In de rekken zetten in de wachtkamer: worden al snel vervangen door professionele folders van de NHV. Beste is om met je eigen huisarts te spreken, die weet wie van zijn patiënten een probleem heeft. Huisartsenopleiding krijgt maar een uur college over verslavingen! En de jaarlijkse bijscholing voor huisartsen wordt meestal m.b.t. drankzucht / verslaving gedaan door de verslavingszorg.

Het beeld is wel veranderd: de AA is niet meer alleen voor de getatoeëerde vrachtwagenchauffeur met een drankprobleem. Er is geen tegenstelling meer tussen de groffe en de ‘fijnzinnige’ alcoholist. Maar wij moeten wel leren ons veel nederiger gedragen en naast de nieuwkomer gaan staan.

Opnieuw: Als je een nieuwkomer binnen krijgt, hoe houd je die? Denk aan je eigen begin in AA. Het belangrijkste is de nieuwkomer welkom te heten en te zorgen dat die zich thuis voelen.

‘De boodschap doorgeven’- dat is alles wat we kunnen doen. Zorg dat er literatuur en folders op tafel staan. “Om zelf te behouden wat je hebt moet je het weggeven.” Wij zijn misschien het enige vleesgeworden Grote Boek dat een nieuwkomer ooit zal ontmoeten. Hij of zij moeten willen hebben wat wij hebben, en verlangen naar sereniteit en gemoedsrust.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]