Privacybeleid Stichting publiciteit AA Nederland

Verantwoording verwerking persoonsgegevens

Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens en bewaren deze veilig.

Dit privacybeleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je hier. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 juli 2019.

Inhoudsopgave:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 • Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
 • Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?
 • Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
 • Hoe gaan wij om met gegevens van onze particuliere en zakelijke verkooppartners?
 • Waar slaan wij jouw gegevens op?
 • Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
 • Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?
 • Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?De stichting Publiciteit AA Nederland (“de stichting”), gevestigd Statenweg 207 te Rotterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met de stichting, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je bestelgeschiedenis of surfgedrag in de webwinkel.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met de stichting, zoals (zakelijke) klanten.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt of een bestelling plaats en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met ons kantoor.Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), factuuradres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en factuur-) adres(sen), telefoonnummer en e-mailadres. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Je kunt op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen.

Gegevens om fraude tegen te gaan

Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

E-books beveiliging

Auteurs en uitgevers zijn afhankelijk van de inkomsten van e-books. Daarom vinden we illegaal kopiëren van e-books vervelend. De e-books die wij verkopen zijn dan ook voorzien van een watermerkbeveiliging. Het watermerk heeft zichtbare en onzichtbare kenmerken en voorziet de pagina’s van de e-books van unieke gegevens. Met het watermerk kunnen we nagaan wie het boek heeft besteld.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Je persoonlijke gegevens worden met niemand gedeeld en alleen opgeslagen op het kantoor

en worden nooit doorgegeven aan andere bedrijven.

Distributie- en logistieke partners

Om jouw bestelling te kunnen afwikkelen worden de bestellingen per PostNL verzonden. PostNL heeft alleen inzicht in het afleveradres en niet in andere persoonlijke gegevens

De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

De stichting neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben een groep specialisten in huis die werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden.

Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.

Daarnaast laten we bij de stichting regelmatig onze beveiliging toetsen door externe

experts. Moeten wij de gegevens noodzakelijkerwijs delen met derden, zoals hierboven beschreven, dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten per e-mail  of telefonisch via 010-2430175.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van de AA webwinkel door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen door ons een verzoek per e-mail te sturen. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je 24/7 doen in je account.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Je kunt dat aanvragen door ons een verzoek per e-mail te sturen. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact  op met ons Algemeen Diensten Bureau. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop de stichting Publiciteit AA Nederland met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met ons Algemeen Diensten Bureau per e-mail  of telefonisch via 010-2430175 . We helpen je graag.