Openbare informatie

De Commissie Openbare Informatie richt zich op instellingen en groepen buiten AA met de volgende doelen:

 • deze instellingen/groepen op de hoogte te brengen van het bestaan van AA,
 • de kennis omtrent AA (doelstelling, werkwijze, bereikbaarheid) bij deze instellingen/groepen te bevorderen.
Informatie die wij geven heeft betrekking op

 • alcoholisme, zoals AA dat binnen de eigen gelederen definieert: een ongeneeslijke ziekte waarvan de manifestatie per dag geneutraliseerd kan worden (door AA-leden vaak “herstel” genoemd),
 • de doelstelling van AA: Anonieme Alcoholisten is een organisatie door alcoholisten voor alcoholisten. AA-leden vinden per dag herstel van de ziekte alcoholisme door een eenvoudig leefprogramma te accepteren (de Twaalf Stappen) en andere alcoholisten te helpen herstel te vinden,
 • de middelen die AA gebruikt om haar doelstelling te bereiken (de Twaalf Stappen en de Twaalf Tradities, groepsbijeenkomsten, literatuur, telefoonnetwerk, sponsorschap),
 • de weg naar AA: manieren om met AA in contact te treden.

De doelgroep van onze voorlichting bestaat uit twee categorieën:

 1. (groepen) professionals (mogelijke verwijzers) die beroepshalve in aanraking komen met (potentiële) alcoholisten, bijvoorbeeld maatschappelijk werkenden, politie, artsen, onderwijzers, enz.
 2. (groepen) privé-personen die daar belangstelling voor hebben, bijvoorbeeld scholen, verenigingen, enz.

Aan de voorlichting die wij geven zijn geen kosten verbonden.

Als u geïnteresseerd bent in onze voorlichting kunt u via onderstaand formulier met ons in verbinding treden.

Enkele van onze uitgangspunten

 • AA heeft geen bezwaar tegen het gebruik van alcohol. AA als zodanig is niet principieel voor of tegen het gebruik van alcohol.
 • Het doel van onze voorlichting is het vergroten van de kennis omtrent het bestaan van AA en haar beschouwing van het alcoholisme.
 • AA claimt geen monopolie op herstel van alcoholisme. Zij stelt alleen haar collectieve ervaring en middelen ter beschikking van iedere alcoholist die daar behoefte aan heeft.
MEDIAKIT ONLINE

Ter bevordering van haar naamsbekendheid en met als uitsluitend doel onze mede-alcoholisten nog beter te bereiken stelt de Commissie Openbare Informatie van AA Nederland een Mediakit beschikbaar.

1 + 0 = ?