Openbare informatie

De Commissie Openbare Informatie (COI) richt zich op instellingen en groepen buiten AA met de volgende doelen:

 • deze instellingen/groepen op de hoogte te brengen van het bestaan van AA,
 • de kennis omtrent AA (doelstelling, werkwijze, bereikbaarheid) bij deze instellingen/groepen te bevorderen.
Informatie die wij geven heeft betrekking op

 • alcoholisme, zoals AA dat binnen de eigen gelederen definieert: een ongeneeslijke ziekte waarvan de manifestatie per dag geneutraliseerd kan worden (door AA-leden vaak “herstel” genoemd),
 • de doelstelling van AA: Anonieme Alcoholisten is een organisatie door alcoholisten voor alcoholisten. AA-leden vinden per dag herstel van de ziekte alcoholisme door een eenvoudig leefprogramma te accepteren (de Twaalf Stappen) en andere alcoholisten te helpen herstel te vinden,
 • de middelen die AA gebruikt om haar doelstelling te bereiken (de Twaalf Stappen en de Twaalf Tradities, groepsbijeenkomsten, literatuur, telefoonnetwerk, sponsorschap),
 • de weg naar AA: manieren om met AA in contact te treden.

De doelgroep van onze voorlichting bestaat uit twee categorieën:

 1. (groepen) professionals (mogelijke verwijzers) die beroepshalve in aanraking komen met (potentiële) alcoholisten, bijvoorbeeld maatschappelijk werkenden, politie, artsen, onderwijzers, enz.
 2. (groepen) privé-personen die daar belangstelling voor hebben, bijvoorbeeld scholen, verenigingen, enz.

Aan de voorlichting die wij geven zijn geen kosten verbonden.

Als u geïnteresseerd bent in onze voorlichting kunt u via onderstaand formulier met ons in verbinding treden.

Enkele van onze uitgangspunten

 • AA heeft geen bezwaar tegen het gebruik van alcohol. AA als zodanig is niet principieel voor of tegen het gebruik van alcohol.
 • Het doel van onze voorlichting is het vergroten van de kennis omtrent het bestaan van AA en haar beschouwing van het alcoholisme.
 • AA claimt geen monopolie op herstel van alcoholisme. Zij stelt alleen haar collectieve ervaring en middelen ter beschikking van iedere alcoholist die daar behoefte aan heeft.

6 + 0 = ?

DisclaimerPrivacy
Algemene Voorwaarden
© Copyright – Anonieme Alcoholisten Nederland 2005-2022