Evenementen

VERANTWOORDING 
Verwijzingen (links) naar locaties in sommige van onze aankondigingen geven wij uitsluitend om in de vergaderingen/evenementen geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen zich te informeren over de bereikbaarheid en, waar van toepassing, accomodatie van de desbetreffende locaties.

AA Nederland zelf is, in overeenstemming met onze Zesde en Zevende Traditie, op geen enkele wijze gebonden met enige organisatie of instelling.

AA Nederland gaat er bij alle publicaties op haar website van uit dat de organisatoren van AA-evenementen/vergaderingen met de uitbaters van de door hen gebruikte locaties overeenkomsten hebben die volledig in overeenstemming zijn met onze Tradities.

BUITENLANDSE EVENEMENTEN
Op deze pagina’s staan alleen evenementen in Nederland en België (zowel nederlands- als engelstalig) vermeld.

Voor evenementen in het buitenland vindt u een uitgebreid overzicht op A.A. Continental European Region en de A.A. Grapevine Calendar of Events.
.

Laatste update gegevens evenementen: 27 september 2020
DisclaimerPrivacy
Algemene Voorwaarden
© Copyright – Anonieme Alcoholisten Nederland 2005-2022